Pastusi

“Rooster” AQHA CERTIFICATE OF REGISTRATION 5751930 AQHA GENETIC DESEASE PANEL TEST RESULTS GBED N/N HERDA N/N HYPP N/N MH N/N PSSM1 N/N 2016 alati pastuh uzgojna ocjena 82,08% Rooster je perspektivan mladi pastuh dobre konstitucije, a odlikuje se i sa vrlo dobrim kretanjem, izuzetnim karakterom te željom po surađivanju. Pastuh je testiran na poznate genetske…

❱❱

HH ANOTHER HANKA “Hanka” AQHA CERTIFICATE OF REGISTRATION 5331919 AQHA GENETIC DESEASE PANEL TEST RESULTS GBED N/N HERDA N/N HYPP N/N MH N/N PSSM1 N/N OLWS N/N 2010 buckskin pastuh uzgojna ocjena 7,65 Hanka je pastuh dobre građe, kvalitetnog pedigrea i jako dobrog karaktera.Veoma smo zadovoljni sa njegovim radom pod sedlom. Sve svoje dobre osobine…

❱❱