Trening

Western Horseman: Kad pogledate stočarsku industriju, uključujući i konjičku, o čemu trenutačno najviše brinete? Temple Grandin, PhD: Stvarno sam zabrinuta zbog selekcioniranja svojstava (u uzgoju životinja), naročito kod selekcije, koja ide u smjeru odabira samo jednog svojstva. Neke grupe aktivista kažu, da bi morali zabraniti utrke konja ali ja se s tim ne slažem. Nemam…

❱❱

Ni starost konja tista, ki določa, ali je konj ujahan ali ne. Gre za količino dela in truda, ki je vloženo v tega konja, da bi bil dobro in pravilo ujahan. Vse prevečkrat me zmrazi, ko se pogovarjam z ljudmi o težavah, ki jih imajo potem, ko so si kupili »ujahanega« konja. Neposlušnost, nespoštovanje, brcanje,…

❱❱

Pri učenju zbiranja konja si vzemimo čas, pravi Ken McNabb. Ko na svojih delavnicah govorim o konjevi zbranosti, mi rekreativni jahači dostikrat rečejo: »Ken, to meni ni važno.« Roko na srce, to je bolj pomembno za terenske jahače kot za katere koli druge. Če sem sposoben v trenutku zbrati svojega konja, pomeni, da ga lahko…

❱❱

… bi postavili svojih 12 pravil za treniranje nekako takole: 1. Ne »lomi« me. »Zvijaj« me, a ne me »zlomit«. Predstavi mi enostavne lekcije, ki jih bom lahko obvladal, potem pa postopno nadgrajujva znanje. Ne sili me da bi se spremenil; povabi me k spremembi. Bodi miren in potrpežljiv in presenečen boš, kaj vse bom…

❱❱