Arl Homestead reno, 1.

“Who doesn’t respect and value his past, is not worth the value of the present, and has no right to a future.”
“Kdo ne spoštuje in ne ceni svoje preteklosti, ni vreden sedanjosti in nima pravice do prihodnosti.”
J. Pilsudski

After a series of unexpected events we became owners and caretakers of the Arl Homestead.
At first glance it’s a terribly neglected and ruined homestead, but under the surface it hides a rich and interesting past. Our goal is to, over time, do our best to to regain the past greatness.

The first major project, which took place on the partly restored Arl Homestead, was the shooting of series of commercials for Kuhna Na Ulci, Street Food Festival Brežice. Photographer Peter Giodani perfectly placed the well-known chefs from Slovenia, Croatia and Slovakia into a”spaghetti western” ambience.
Whether we have been successful in cleaning and restoration, judge for yourself, after seeing the photos. Labeling them with “Before” and “After” is probably redundant 🙂

Po seriji nepričakovanih dogodkov smo postali lastniki in predvsem skrbniki domačije, ki smo jo poimenovali Arl Homestead.
Na prvi pogled strašansko zanemarjena in propadla domačija pod površjem skriva bogato ter zanimivo preteklost in naš cilj je, da ji po svojih najboljših močeh sčasoma povrnemo preteklo veličino.

Prvi večji projekt, ki se je odvijal na delno urejenem Arl Homesteadu, je bilo fotografiranje za serijo reklam za Kuhno Na Ulci, Street Food Festival Brežice. Fotograf Peter Giodani je v “špageti western” ambient odlično umestil znane chefe iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške.
Kako smo se odrezali pri čiščenju in obnovi, presodite sami, po ogledu fotografij. Oznake “Prej” in “Potem” so verjetno odvečne 🙂

© Kuhna Na Ulci


© Kuhna Na Ulci

© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci


© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci© Kuhna Na Ulci

© Kuhna Na Ulci

P.S. We also brought some pieces of ambience to Kuhna Na Ulci, Street Food Festival Brežice 🙂 🙂 🙂

P.S. Nekaj ambienta smo prinesli tudi na samo Kuhno Na Ulci, Street Food Festival Brežice 🙂 🙂 🙂
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© Kuhna Na Ulci
© BMM2019