Misao mjeseca: Listopad

Sve dok čovjek ne nauči poštivati i voditi dijalog sa životinjskim svijetom, nikada neće moći spoznati svoju pravu ulogu na ovoj Zemlji.
Enzo Maiorca

photo © Bine Šedivy Photography – Pasji Portret