Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

Dictionary tells you a good Horseman is skilled in his riding and he loves his horse. I think today there’s a lot of skilled Horsemen, but I’m not so sure they love their horse.
Rječnik vam kaže, da je definicija dobrog konjara osoba, koja je iskusan jahač i voli svog konja. Mislim, da danas ima puno iskusnih konjara, ali nisam siguran, da vole svog konja.
Slovar vam pove, da je dober konjar oseba, ki je izkušen jahač in ima rad svojega konja. Mislim pa, da je danes veliko izkušenih konjarjev, a nisem prepričan, da imajo radi svojega konja.
Bobby Ingersoll