Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

Property may be destroyed and money may lose its purchasing power; but, character, health, knowledge and good judgement will always be in demand under all conditions.
Lastnina se lahko uniči in denar lahko izgubi kupno moč; toda karakter, zdravje, znanje in dobra presoja bodo vedno iskani, v vsakršnih okoliščinah.
Imovina se može uništiti, a novac može izgubiti svoju kupovnu moć; ali karakter, zdravlje, znanje i dobra prosudba uvijek će biti traženi u svim uvjetima.
Roger Babson
art: Persis Clayton Weirs