'twas a good weekend :)| Bio je to jedan dobar vikend :)| Za nami je en fajn vikend :)

First Marko and Hanka “worked” some cattle for the first time 🙂 . Prvo su Marko in Hanka “radili” sa govedom, i to prvi put :). Najprej sta Marko in Hanka “delala” z govedom, in to prvič 🙂 .

014

039

049
And then Gorazd helped a friend to put two young Fresian stallion in harness together for the first time – and off for a drive they went 🙂 . A poslije je Gorazd pomogao prijatelju staviti dva mlada frizijska pastuha zajedno u zapregu – i odoše oni na vožnju 🙂 . Potem pa je Gorazd pomagal prijatelju pri prvem zapreganju dveh mladih frizijskih žrebcev – in potem so šli na lahkotno nedeljsko vožnjo čez vasi 🙂 .

frizijca 017
frizijca 027