Quote of the month – May|Misao mjeseca – Svibanj|Misel meseca – maj

Integrity is making sure that the things you say and the things you do are in alignment.
Integriteta je biti siguran, da su stvar, koje govoriš i one, koje radiš, usklađene.
Integriteta je zagotavljanje, da se stvari, ki jih govoriš in stvari, ki jih počneš, ujemajo.
A. Fappani
art: Miligoj Dominko