Reja ameriških quarter konj

IMG_vqh_jul_16_0212_FACEBOOK
Uradno smo se z rejo ameriških quarter konj začeli ukvarjati leta 2003. Temeljimo jo na korektnih in zdravih konjih, tipičnih predstavnikih pasme, brez genetskih napak in bolezni. Premišljeno in načrtno svojo rejo redno bogatimo z vedno novim plemenskim materialom ter tako skrbimo za genetsko raznolikost v Sloveniji in širše.

Naše vodilo je »forma, povezana s funkcijo«, o uspešnosti našega rejskega programa pa sodijo rejski sodniki nemškega rejskega združenja ameriških quarter konj, DQHA. Ponosni smo, da je prav iz našega hleva prišlo več večkratnih prvakov rejskih razstav v Sloveniji, ki se ponašajo s kvalitetnimi rodovniki, odlično konstitucijo in gibanjem, so psihično stabilni, učljivi in voljni delati ter so primerni tako za tekmovanja kot tudi rekreativno ježo.

Zakaj smo se odločili ravno za ameriškega quarter konja?
Delovni konji so zelo iskani in cenjeni. Ljudje povsod po svetu iščejo povezavo z enostavnejšimi, preprostejšimi časi, časi brez naglice, nervoze in stresa. Iščejo konja kot družabnika pri rekreativni ježi, pri sprehodih po naravi, konja z zanesljivimi hodi, primerno višino, pametnega in psihično uravnovešenega sopotnika. Western delovni konji so tako postali ne samo vroči hit ampak so spoznani predvsem kot izredno vsestransko uporabni.

In kaj sploh odlikuje dobrega delovnega konja? Definicijo smo našli v brošuri Texas Agricultural Extension Service-a.

  • Zlahka se mora pustiti prijeti, osedlati in voditi, mora voljno vstopati in izstopati iz prikolice. Stati mora pri miru, ko ima iz kakršnega koli razloga zvezane noge. Imeti mora mehak kas, ker je to hod, v katerem jezdec najpogosteje potuje kilometre in kilometre terena. Hkrati pa mora imeti prijeten galop.
  • Imeti mora spodobno, zmerno ustavljanje in delo z njim in okrog njega mora biti enostavno. Mora biti sposoben izločati živino in izbrano žival dobesedno privesti iz črede v oboro za veterinarski pregled.
  • Jezdec mora s konja ujeti tele z lasom v izpustu ali na pašniku in potem odvleči kar je ujel na žigosanje ali v prikolico. Jezdec mora z delovnega konja odpirati in zapirati vrata iz sedla.
  • Delovni konj mora imeti sposobnost teči zelo hitro, ko se to od njega zahteva. Potem se mora znati takoj umiriti in opravljati počasnejše delo.
  • Delovni konj mora znati in biti pripravljen prečkati potoke in reke, ko to zahteva situacija, tudi če to pomeni plavati preko. Premagovati mora ovire kot je goščavje, tako gosto, da dnevna svetlobe komaj pronica skozi. Spretno se mora gibati po kamnitem, neravnem terenu brez da izgubi ravnotežje.
  • Mora mirno počakati, ko je »privezan na zemljo«, voljno pa mora prenesti tudi tele v sedlu, če je to potrebno.
  • Mirno in tiho mora počakati, da si jezdec v sedlu obleče dežni plašč.
  • Delovni konj mora biti zdrav in fizično pripravljen na vsakodnevno celodnevno ježo. Hkrati pa mora biti uporaben tudi pri občasni rabi (enkrat na teden ali redkeje) in v takem primeru ne rabi ponovnega treninga oz. privajanja na delo.
  • In končno, delovni konj mora sporazumno živeti v čredi med ostalimi konji in ne sme delati problemov.

Za nas to zveni kot opredelitev pravega ameriškega quarter konja!