Billy in his new home|Billy u novom domu|Billy v svojem novem domu

Today The Magnificent MP a.k.a. Billy traveled to his new home, to family Ljolje in Croatia!
Danas je The Magnificent MP, zvani Billy, putovao u svoj novi dom, kod obitelji Ljolje u Hrvatsku!
Danes je The Magnificent MP, po domače Billy, potoval v svoj novi dom, k družini Ljolje na Hrvaško!

He was warmly welcomed by his new, colorful family 🙂
Nova šarena obitelj ga je jako ljubazno dočekala 🙂
Njegova nova precej pisana družina ga je toplo pričakala 🙂