Celebrating the AQH 2016| Dan Američkog quarter konja 2016| Dan Ameriškega quarter konja 2016

dsc_prest-29

Julia Star High, 2012 AQHA mare, presented by Marko 🙂
Julia was with the breed evaluation score of 85,07% the highest scored American quarter horse female at the 2016 breed show!
Julia je sa uzgojnom ocjenom 85,07% najbolja AQH kobila na uzgojnoj smotri 2016!
Julia je z življenjsko rejsko oceno 85,07% najvišje ocenjena AQH kobila na rejski razstavi 2016!

dsc_prest-33

dsc_prest-39

dsc_prest-40

dsc_prest-48

dsc_prest-49

dsc_prest-51

dsc_prest-50

dsc_prest-54

Although excited and proud, it is still a heartbreaking moment for us, because Julia was and always will be Pia’s horse …
Naše uzbuđenje i ponos neizbježno su vezani i sa tugom, jer je Julia bila i uvijek če ostati Piin konj ….
Naše navdušenje in ponos pa sta neizogibno in tesno povezana z bolečino, saj je Julia bila in vedno bo Piin konj …

photo: E.K.