DEDNE GENSKE BOLEZNI pri AMERIŠKIH QUARTER KONJIH

Ameriški quarter konj (AQH) je trenutno najbolj številčna pasma konj na svetu, pri matični organizaciji American Quarter Horse Association (AQHA) pa je bilo od začetka vodenja rejske knjige (od leta 1940) registriranih več kot 5 milijonov konj. Konji so znani kot najbolj vsestransko uporabni, lahko učljivi in mirnega značaja. Zaradi omenjenih lastnosti se širijo po celem svetu, pasma pa postaja vedno bolj številčna.

Vsem pozitivnim lastnostim navkljub pa ima pasma tudi precej dednih genetskih bolezni za katere, zaradi izjemnega napredka genetike v zadnjih letih, poznamo tudi vzroke na molekularni ravni. Pri AQHA so kmalu spoznali nevarnosti nenadzorovanega širjenja genetskih bolezni in so, v nasprotju z mnogimi drugimi rejskimi organizacijami, ki si pred resnico zatiskajo oči, začeli uvajati ukrepe, s katerimi bi zajezili neželeno razširjanje genetskih bolezni, ki pestijo AQH. Do sedaj so identificirali 5 glavnih genetskih bolezni, ki so prisotne pri AQH in sicer: pomanjkanje glikogen razvejajočega encima (GBED), dedna regionalna oslabitev kože (HERDA), hiperkalcemična periodična paraliza (HYPP), polisaharidna hrambna miopatija (PSSM) in maligna hipertermija (MH). Pojavlja se tudi ileokolična aganglionoza (OLWS), vendar je trenutno še ne obravnavajo tako resno kot pet zgoraj navedenih bolezni.

Opise bolezni in kratka navodila, kako obolelim konjem pomagati, najdete v diplomski nalogi Marka Vašcer, dipl. inž. kmet. zoot.: Uporaba genskih testov v rejskih programih AQH.

Če pa bi si morali malo osvežiti znanje glede izrazov, zapisov barv, barvnih vzorcev, …, preberite še: GENETIKA BARVNEGA PLAŠČA KONJ.