Parkis

Parkis, AQH gelding, 30 days in training; last instructions before going back home :).
Parkis, AQH kastrat, 30 dana u treningu; posljednje instrukcije prije povratka kuči :).
Parkis, AQH kastrat, 30 dni v treningu; zadnja navodila pred odhodom domov :).