Prize Competition|Nagradna igra!|Nagradna igra!


Album je objavljen na FB, ogledate in glasujete lahko s klikom TUKAJ. Glasovanje je zaključeno, rezultati so objavljeni spodaj!
Album sa fotografijama objavljen je na FB, vidjeti i glasati možete OVDJE. Glasanje je završeno, rezultati su navedeni ispod!
*Tudi naša žrebeta so v lovu na všečke 🙂 ne pa na nagrado ;). V primeru zmage domačega žrebeta gre nagrada naslednje uvrščenemu.
I naša ždrijebad je u lovu na lajkove 🙂 ali ne i na nagradu ;). U slučaju pobjede domačeg ždrijebeta nagrada ide drugo uvrštenom.
Sorry, the content is not yet translated. Prize competition is open for our valued customers.
Letos nas razveseljuje generacija žrebet, ki ji še ni bilo para 🙂
Korektna, zdrava, živahna in prekrasna žrebeta barv buckskin, palomino, red dun, chestnut in bay si vsekakor zaslužijo malo medijske pozornosti.
Skupaj smo “pridelali” 21 čudovitih žrebet, 14 deklic in 7 fantov; po pet palomink in buckskink ter tri palomince in buckskine, dve bay žrebici in enega žrebčka ter po eno chestnut in red dun žrebico!
Dragi naši rejci, razpisujemo torej nagradno igro, ker iščemo:

Ove godine nas oduševljava generacija ždrebadi, kojoj još nema jednake 🙂
Korektna, zdrava, živahna i prekrasna ždrebad u atraktivnim bojama buckskin (5 cura i 3 dečka), palomino (5 cura i 3 dečka), red dun (1 cura), chestnut (1 cura) i bay (2 cure i 1 dečko) svakako si zaslužuje i malo pozornosti medija.
Dragi naši uzgajivači, zbog toga smo se odlučili raspisati nagradnu igru, i tražimo:

1. Najlepše žrebe letnik 2017, po izboru javnosti: s144 všečki Lucy O Lena JK, rejec Jože Krašovec!
Ne določamo nobene posebne tematike. Ne zahtevamo nobenega posebnega napora iz vaše strani. Prepričani smo, da se vam bo čez poletje nabralo nekaj posrečenih, lepih, in hkrati kvalitetnih fotografij, izmed katerih boste izbrali eno, ki ga bo prikazala v najboljši luči in nam jo poslali na elektronski naslov info(at)vascerquarterhorses.com.
Vsak rejec lahko sodeluje s samo eno fotografijo od vsakega žrebeta. Fotografije bomo zbirali do 15. oktobra 2017, ko jih bomo objavili v posebnem albumu na naši FB strani Vascer Quarter Horses in pričeli zbirati “všečke” obiskovalcev našega fb profila. Fotografija, ki prejme največ “všečkov” do 31. 10. 2017, je zmagovalna. Promoviranje fotografij (in nagradne igre) in vzpodbujanje “všečkanja” je dovoljeno.
Nagrada je 200€ popusta na en pripust kobile (AQHA, APHA, ApHC ali TB) pod plemenskega žrebca v lasti Vašcer Quarter Horses v pripustni sezoni 2018 .
V primeru izenačenja gredo izenačene fotografije v drugi krog »všečkanja«.

1. Najljepše ždrijebe generacije 2017, prema izboru javnosti: sa 144 “lajkovima” Lucy O Lena JK, rejec Jože Krašovec!
Nemamo nikakve posebne tematike. Ne zahtijevamo nikakvog posebnog truda sa vaše strane. Sigurni smo, da ćete kroz ljeto sakupiti nekolicinu lijepih, smiješnih, atraktivnih i kvalitetnih fotografija, između kojih čete odabrati jednu, koja će najbolje prikazati vaše ždrijebe, te nam ju poslati na elektronsku adresu info(at)vascerquarterhorses.com.
Svaki uzgajivač može sudjelovati sa samo jednom fotografijom svakog ždrijebeta. Fotografije sakupljamo do 15. 10. 2017. Sve fotografije će biti objavljene u posebnom albumu na našoj FB stranici Vascer Quarter Horses i početi će sakupljanje „lajkova“. Fotografija, koja do 31. 10. 2017 primi najviše „lajkova“ (koja će se posjetiocima stranice najviše sviđati), pobjeđuje. Promoviranje fotografija (i nagradne igre) i poticanje „lajkanja“ je dozvoljeno.
Nagrada je 200€ popusta kod jednog pripusta kobile (AQHA, APHA, ApHC ali TB) pod pastuha u vlasništvu Vašcer Quarter Horses, u pripustnoj sezoni 2018.
U slučaju izjednačenja sve fotografije sa jednakim brojem „lajkova“ odlaze u drugi krug glasanja.

2. Najboljše žrebe letnik 2017, po izboru sodnika: Lucy O Lena JK, 82%,rejec Jože Krašovec!
Rejec žrebeta, potomca HH Another Hanka, ki bo prejelo najvišjo oceno izmed vseh Hankinih potomcev (zmaga v kategoriji ni pogoj za prejem nagrade), prejme 50% popusta na pripust v sezoni 2018.
Velja uradna odločitev DQHA rejskega sodnika na rejski prireditvi SIQHA 2017. V primeru izenačenih ocen se uporabi sistem razvrščanja po DQHA pravilih oz. žrebeta razvrsti sodnik.

2. Najbolje ždrijebe generacije 2017, prema izboru sudca: Lucy O Lena JK, 82%, rejec Jože Krašovec!
Uzgajivač kojeg ždrijebe, potomak HH Another Hanke, dobije najvišu ocjenu između svih Hankinih potomaka (pobjeda na ocjenjivanju nije uslov za primanje nagrade), dobiva 50% popusta na pripust u sezoni 2018.
Važi formalna odluka sudca DQHA za uzgoj, na uzgojnoj priredbi SIQHA 2017. U slučaju izjednačenja upotrebi se sistem razvrstavanja prema DQHA pravilima odn. ždrebad poreda sudac.

In tudi vi, naši dragi rejci, si zaslužite malenkost vzpodbude in nagrade za vaš trud:
A i vi, naši dragi uzgajivači, zaslužite si malo poticaja i nagrade za vaš rad:
3. Nagrada za trud: Jože Krašovec (Lucy O Lena JK), Jože Krašovec (Ruby Sky JK), Brina Dacar (Another Rosies Day)!
Posebno nagrado za trud pa ponujamo vsem rejcem, ki bodo svoje žrebe (ali več) pripeljali na rejsko ocenjevanje SIQHA 2017 in sicer 10% popusta na pripust v sezoni 2018, ne glede na višino ocene. Vsako žrebe prinese svojih 10% popusta.

3. Nagrada za trud: Jože Krašovec (Lucy O Lena JK), Jože Krašovec (Ruby Sky JK), Brina Dacar (Another Rosies Day)!
Posebnu nagradu za trud nudimo svim uzgajivačima, koji će svoje ždrijebe (ili više njih) dovesti na uzgojnu smotru SIQHA 2017, u visini 10% popusta na pripust u sezoni 2018, bez obzira na ocjenu, koju dobije ždrijebe. Svako ždrijebe dobije svojih 10% popusta.

Pogoji:
Sodelujejo lahko izključno rejci, ki so v pripustni sezoni 2016 pripuščali svoje kobile pod HH Another Hanko, z žrebetom, ki je rezultat tega pripusta, z eno fotografijo na žrebe. Računalniško obdelovanje ni dovoljeno.
Žrebeti v lasti VQH sta iz nagradne igre izključeni.
Popusti in bonitete se ne seštevajo, niso prenosljivi na drugega rejca, rejec pa lahko izkoristi popust oz. nagrado najkasneje v pripustni sezoni 2019.

Uslovi:
Sudjelovati mogu isključivo uzgajivači, koji su u sezoni 2016 parili svoje kobile pod HH Another Hanku, sa ždrijebetom kao produktom tog pripusta, sa po jednom fotografijom na ždrijebe. Obrada fotografija nije dozvoljena.
Ždrjebad u vlasništvu VQH u nagradnim igrama ne sudjeluje.
Bonitete i popusti se međusobno ne sabrajaju, ne mogu se prenositi na drugog uzgajivača, a uzgajivač može nagradu iskoristiti najkasnije u sezoni 2019.

Iskreno se radujemo vaše angažiranosti!
Iskreno se veselimo vašega sodelovanja!