Quote of the month – April|Misao mjeseca – Travanj|Misel meseca – april

Integrity needs no rules.
Integriteti ne trebaju pravila.
Integriteta ne potrebuje pravil.
Albert Camus