Quote of the month – April|Misao mjeseca – Travanj|Misel meseca – april

A cowboy’s guide to life: Don’t get mad at somebody who knows more’n you do. IT AINT THEIR FAULT.
Kaubojev vodič kroz život: Ne ljuti se na one, koji znaju više od tebe. TO NIJE NJIHOVA GREŠKA.
Kavbojev vodnik za življenje: Ne jezi se na tiste, ki vedo več kot ti. TO NI NJIHOVA KRIVDA.