Quote of the month – April|Misao mjeseca – Travanj|Misel meseca – april

The challenge is not always saying what you mean, but to say it with as few words as possible.

Ol’ cowboy saying

Pravi izazov nije uvijek reči šta misliš nego reči to sa što manje riječi.
stara kaubojska mudrost

Pravi izziv ni vedno povedati svoje mišljenje ampak povedati ga s čim manj besedami.
stara kavbojska modrost