Quote of the month – April|Misao mjeseca – Travanj|Misel meseca – april

You can only become truly accomplished at something you love.
Uistinu vješt možete postati samo u nečemu, što volite raditi.
Resnično izurjeni lahko postanete le v nečem, kar zelo radi delate.
Maya Angelou