Quote of the month: December|Misao mjeseca: Prosinac| Misel meseca: december

When we learn from the broken pieces of the past, it gives us the strength to live for today and the ability to prepare for a better tomorrow.
Ako učimo iz slomljenih komadiča prošlosti, to nam daje snagu da živimo danas i sposobnost pripreme za bolji sutra.
Če se učimo iz polomljenih delčkov preteklosti, nam da moč, da živimo za sedanjost in sposobnost, da se pripravimo za boljši jutri.

N.N. (Cowboy Classifieds Inc.)
art: Clark Kelley Price