Quote of the month: December|Misao mjeseca: Prosinac| Misel meseca: december

Good horsemanship is no doubt a fine art. People can’t teach people horsemanship. People can help people learn about horses and develop their horsemanship, but it has to come from the horse. The horse is the only one that can and will confirm if your horsemanship is effective.

Dobro konjarstvo je brez dvoma kot fina umetnost. Konjarstva ne morejo učiti ljudje. Lahko pomagajo drugim ljudem pri spoznavanju konj in razvijanju svojih konjarskih sposobnosti, a znanje prihaja od konja. Edino konj je tisti, ki lahko in bo potrdil, če vaše konjarstvo kaj velja.

Dobro konjarstvo je bez sumnje kao fina umjetnost. Konjarstva ne mogu učiti ljudi. Mogu pomagati drugima kod razumijevanja konja i razvijanja osobnih konjarskih vještina, ali znanje dolazi od konja. I jedino konj je taj, koji može i koji če potvrditi, ako je vaše konjarstvo dobro.

Martin Black