Quote of the month – December|Misao mjeseca – prosinac|Misel meseca – december

Vjerujte svom konju kako bi on mogao vjerovati vama.
Ray Hunt

Verjemite v svojega konja, da bo lahko tudi vaš konj verjel v vas.
Ray Hunt

Belive in your horse  so your horse can belive in you.
Ray Hunt