Quote of the month – February|Misao mjeseca – Veljača|Misel meseca – februar

Recognize the smallest change, the slightest try.

Prepoznajte najmanju promenu, najsitniji pokušaj.

Prepoznajte najmanjšo spremembo, najšibkejši poskus.


Ray Hunt