Quote of the month – January|Misao mjeseca – Siječanj|Misel meseca – januar

Too often we underestimate the power of touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.
Prepogosto podcenjujemo moč dotika, nasmeška, prijazne besede, trenutka pozornega poslušanja, iskrene pohvale ali najmanjšega znaka pozornosti, a vse to nosi potencial, ki spremeni življenje.
Prečesto podcijenjujemo snagu dodira, osmjeha, ljubazne riječi, slušanja, iskrene pohvale ili najmanjeg znaka pažnje, a sve nosi potencial, koji može promijeniti život.
L. Buscaglia