Quote of the month – January|Misao mjeseca – Siječanj|Misel meseca – januar

Prav zares ni važno, kar mislimo, da vemo.
Dejstvo je, da se konji niso naučili komunicirati z nami v našem jeziku.
Skozi tisoče let, ko delamo skupaj, konji še vedno ne znajo brati, pisati ali govoriti tako kot mi.
Do uspehov, ki jih dosegamo s konji, pridemo zgolj zaradi tega, ker z njimi komuniciramo na njihov način.

Uopće nije važno što mislimo da znamo.
Činjenica je kako se konji nisu naučili komunicirati s nama na našem jeziku.
Kroz tisuće godina u kojima djelujemo zajedno, konji još uvijek ne znaju čitati, pisati ili govoriti kao mi.
Do uspjeha, koje ostvarujemo s konjima, dolazimo samo zbog toga što s njima komuniciramo na njihov način.

It really doesn’t matter what we think we know.
The fact is, the horse hasn’t learned to communicate with us in our language.
In thousands of years of working together, horses still can’t read, write or speak as we do.
Any successes we have with horses come from communicating in their way.

Martin Black