Quote of the month: July|Misao mjeseca: Srpanj|Misel meseca: julij

Skills can be taught. Character you either have or you don’t have.
Vještine se mogu naučiti. Dobar karakter ili imate, ili nemate.
Veščine se da naučiti. Dober značaj pa ali imaš ali pa nimaš.
In memory of Anthony Bourdain, 1956~2018