Quote of the month – June|Misao mjeseca – Lipanj |Misel meseca – junij

You can lead a human to knowledge, but you can’t make him think.Človeka lahko pripelješ do znanja, a ne moreš ga prisiliti, da bo razmišljal. Možeš čovjeka dovesti do znaanja ali ne možeš ga prisiliti u razmišljanje.
Dr. Pol