Quote of the month – May|Misao mjeseca – Svibanj|Misel meseca – maj

Želja, da bi dosegli zvezde, je ambiciozna. Želja po doseganju src je modra in najbolj verjetna.
The desire to reach the stars is ambitious. The desire to reach hearts is wise and most possible.
Želja za dosezanjem zvijezda je ambiciozna. Želja za dostizanjem srca je mudra i najveća moguća.
Maya Angelou
feat.: Ace & Ventura, black baldies with mommas