Quote of the month – May|Misao mjeseca – Svibanj|Misel meseca – maj

Since horses communicate primarily through body language and feel, they interpret our actions in their own terms. That’s why we need to learn their language – not only to understand what horses are saying to us, but also to know what our position, posture, and movements are saying to them.
Each time you interact with your horse, the two of you are having a conversation. Just as with people, conversations can go well or badly …
Cherry Hill, How To Think Like A Horse, Storey Publishing, 2006

Konji se međusobno sporazumijevaju u glavnom preko govora tijela i preko dodira, pa si i naše ponašanje tumače prema svojim pravilima. Zato trebamo naučiti njihov jezik – ne samo da bi razumijeli što nam govore, da bi isto tako znali, šta naš stav, držanje i pokreti govore njima.
Kad god smo uz konja, mi s njim “pričamo”. Baš kao i kod ljudi, razgovor može krenut dobro ili loše …
Cherry Hill, How To Think Like A Horse, Storey Publishing, 2006
(slovenski prijevod: Če Bi Konji Govorili…, Tehniška Založba Slovenije, 2011)

Konji se sporazumevajo predvsem z govorico telesa in dotiki, zato si tudi naša dejanja razlagajo po svoje. Naučiti se moramo njihovega jezika – ne le, da bi razumeli, kaj konji sporočajo nam, ampak tudi da bi vedeli, kaj naš položaj, drža ali gibi pomenijo njim.
Vsakič, ko ste s konjem, se z njim “pogovarjate”. Kot pri ljudeh je tudi pogovor s konjem lahko uspešen ali neuspešen…
Cherry Hill, Če Bi Konji Govorili…, Tehniška Založba Slovenije, 2011