Quote of the month – May|Misao mjeseca – Svibanj|Misel meseca – maj

One who believes that he has mastered the art of horsemanship has not yet begun to understand the horse.
Onaj, koji vjeruje, da je osvojio sve znanje konjarstva, nije još ni počeo razumijevati konja.
Tisti, ki verjame, da je osvojil vse znanje konjarstva, v resnici še ni začel razumevati konja.
unknown author
autor nepoznan
neznan avtor