Quote of the month – May|Misao mjeseca – Svibanj|Misel meseca – maj

The definition of confidence is knowing that you are prepared for the unthinkable.
Definicija samouvjerenosti je kad znaš, da si pripremljen za nezamisljivo.
Definicija samozavesti je vedeti, da si pripravljen na nepredstavljivo.
Ray Hunt