Quote of the month: November|Misao mjeseca: Studeni| Misel meseca: november

Code of the West (continued):
9. Remember that some things aren’t for sale.
10. Know where to draw the line.
Kodeks starog Zapada (nastavljamo):
9. Zapamti da neke stvari nisu za prodaju.
10. Moraš znati zaključiti stvari u pravo vrijeme.
Kodeks starega Zahoda (nadaljujemo):
9. Zapomni si, nekatere stvari niso naprodaj.
10. Vedi, kje moraš »potegniti črto«.
(from “Cowboy Ethics: What Wall Street Can Learn from the Code of the West” by James P. Owen)