Quote of the month: November|Misao mjeseca: Studeni| Misel meseca: november

Never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness.
Nikad ne zaboravite tri moćna dara, koja vam uvijek stoje na raspolaganju: ljubav, molitva i oprost.
Nikoli ne pozabite na tri močne darove, ki so vam vedno na voljo: ljubezen, molitev in odpuščanje.
H. Jackson Brown, Jr.