Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

Life doesn’t get easier or more forgiving… We get Stronger and more Resilient.
Život ne postaje lakši niti više oprašta … Mi postajemo jači i otporniji.
Življenje ne postane lažje ali bolj prizanesljivo … Mi postajamo močnejši in odpornejši.
Steve Maraboli
feat.: Otoe In Gold, 2017 palomino mare