Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

An old Cherokee told his grandson:”My son, there is a battle between two wolves inside us all. One is Evil. It’s anger, jealousy, greed, resentment, inferiority, lies and ego. The other is Good. It is joy, peace, love, hope, humility, kindness, empathy and truth.”
The boy thought about it and asked: “Grandfather, which wolf wins?”
The old man quietly replied: “The one you feed.”
author unknown

Stari Cherokee Indijanac rekao je svome unuku: “Sine, u svakom od nas odvija se borba između dva vuka. Jedan je Zlo. To su gnjev, ljubomora, pohlepa, ljutnja, inferiornost, laži i ego. Drugi je Dobro. To su radostnost, mir, ljubav, nada, skromnost, ljubaznost, suosećajnost i istina.”
Dječak bi razmišljao o tome i upitao: “Deda, koji vuk pobijedi?”
Starac bi tiho odgovorio: “Onaj, kojeg hraniš.”
nepoznani autor

Stari Cherokee Indijanec je rekel svojemu vnuku: “Sine, v vsakem od nas se odvija borba med dvema volkovoma. Eden je Zlo. To so jeza, ljubosumje, pohlep, sovraštvo, manjvrednost, laži in ego. Drugi je Dobro. To so veselje, mir, ljubezen, upanje, skromnost, dobrota, empatija in resnica.”
Deček je razmišljal in vprašal: “Dedek, kateri volk zmaga?”
Starec mu je tiho odgovoril: “Tisti, katerega hraniš.”
neznan avtor