Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad|Misel meseca: oktober

Code of the West (continued)
7. Ride for the brand.
8. Talk less and say more.
… to be continued …
Kodeks starog Zapada (nastavljamo)
7. Budi vjeran svome poslodavcu.
8. Govori manje, kaži više.
… nastavlja se …
Kodeks starega Zahoda (nadaljujemo)
7. Bodi zvest svojemu delodajalcu.
8. Govori manj, povej več.
… se nadaljuje …

(from “Cowboy Ethics: What Wall Street Can Learn from the Code of the West” by James P. Owen)