Quote of the month: September|Misao mjeseca: Rujan|Misel meseca: september

Code of the West (continued)

5. Be tough, but fair.
6. When you make a promise, keep it.
… to be continued …

Kodeks starog Zapada (nastavljamo)

5. Budi strog, ali pravedan.
6. Uvijek drži svoja obečanja.
… nastavlja se …

Kodeks starega Zahoda (nadaljujemo)

5. Bodi strog, a pravičen.
6.  Vedno drži dano obljubo.

… se nadaljuje …

(from “Cowboy Ethics: What Wall Street Can Learn from the Code of the West” by James P. Owen)