Quote of the month: September|Misao mjeseca: Rujan|Misel meseca: september

In every wild horse there is a gentle horse and in every gentle horse there is a wild horse …
U svakom divljem konju ima i blagi konj i u svakom blagom konju ima i divlji konj …
V vsakem divjem konju se skriva tudi blag konj in v vsakem blagem konju je tudi divji konj ….
Pat Parelli, Road to the Horse 2012