Quote of the month: August|Misao mjeseca: Kolovoz|Misel meseca: avgust

Code of the West (continued):
3. Always finish what you start.
4. Do what has to be done.
… to be continued …

Kodeks starog Zapada (nastavljamo):

3. Uvijek završi svaki započeti posao.

4. Napravi to, što mora biti napravljeno.

… nastavlja se …

Kodeks starega Zahoda (nadaljujemo):

3. Vedno končaj, kar si začel.

4. Naredi, kar mora biti narejeno.

… se nadaljuje …

(from “Cowboy Ethics: What Wall Street Can Learn from the Code of the West” by James P. Owen)