Quote of the month: July|Misao mjeseca: Srpanj|Misel meseca: julij

Code of the West:

  1. Live each day with courage.
  2. Take pride in your work.

… to be continued …

Kodeks starog Zapada:

1. Živi svaki dan odvažno.

2. Budi ponosan na to, što radiš.

… nastavlja se …

Kodeks starega Zahoda

1. Srčno preživi vsak svoj dan.

2. Bodi ponosen na to, kar delaš.

… se nadaljuje …

(from “Cowboy Ethics: What Wall Street Can Learn from the Code of the West” by James P. Owen)