Quote of the month: July|Misao mjeseca: Srpanj|Misel meseca: julij

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.
Kaži mi, pa ću zaboravit, uči me i možda zapamtim, uključi me i učit ću.
Povej mi, pa bom pozabi, uči me in morda si zapomnim, vključi me in učil se bom.
Benjamin Franklin

art: Robert Podpečan, Konja