Quote of the month – June|Misao mjeseca – Lipanj |Misel meseca – junij

Work hard, dream big, stay focused and surround yourself with good people and lots of horses.
Radi naporno, ciljaj visoko, ostani fokusiran i okruži se dobrim ljudima te puno konjima.
Trdo delaj, zastavi si visoke cilje, ostani zbran in obkroži se z dobrimi ljudmi ter veliko konji.
N.N.
featured: ItsAllAboutSophie, 2020 brown filly