Quote of the month – March|Misao mjeseca – Ožujak|Misel meseca – marec

Patience is not simply the ability to wait – it’s how we behave while we’re waiting.
Strpljenje nije samo mogućnost čekanja – to je oblik našeg ponašanja, dok čekamo.
Potrpežljivost ni zgolj zmožnost čakanja – to je oblika našega obnašanja, medtem ko čakamo.
Joyce Meyer
art: Joel Phillips