Quote of the month – March|Misao mjeseca – Ožujak|Misel meseca – marec

Seek respect, not attention. It lasts longer.
Težite k spoštovanju, ne pozornosti. Traja dlje.
Tražite poštovanje, a ne pažnju. Traje duže.
Z. K. Abdelnour
featured: HH Another Hanka