Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

Life is tough. If you don’t laugh, it’s very tough. Život je težak. Ako se ne smiješ, jako je težak. Življenje je težko. Če se ne smeješ, je zelo težko.
Joan Rivers