Quote of the month: October|Misao mjeseca: Listopad| Misel meseca: oktober

The horse will teach you

if you’ll Listen.

Konj če vas učiti,

ako ste ga spremni Slušati.

Konj vas bo učil,

če ga boste Poslušali.

Ray Hunt