VQH & Celebrating the American QH, Prestranek|VQH & Dan Američkog QH, Prestranek|VQH & Dan ameriškega quarter konja, Prestranek

We attended the first AQHA event in Slovenia, Celebrating the American Quarter Horse day, at Castle Prestranek, October 9th, 2010.

Marko presented Slide Sparkle Last and Peptinental MP in halter and later attended the clinic with Pepto under saddle.

We just loved the clinic with the AQHA Professional Horseman Peter Vaterl, hope to repeat it again :-).

Udeležili smo se prvega uradnega AQHA dogodka v Sloveniji, Dneva ameriškega quarter konja na Gradu Prestranek, 9. oktobra 2010.

Marko je predstavil Slide Sparkle  Last in Peptinentala MP na roki, nato pa se je udeležil še delavnice s Peprom pod sedlom.

Delavnica z AQHA Professional Horsemanom Petrom Vaterlom je bila super, upamo, da nam kmalu uspe ponoviti kaj podobnega 🙂

Prisustvovali smo prvom AQHA događaju u Sloveniji, Danu američkog quarter konja u Dvorcu Prestranek, 9. listopada 2010.

Marko je predstavio Slide Sparkle Last i Peptinentala MP na ruci, a kasnije je učestvovao i u radionici s Peptom pod sedlom.

Radionica s AQHA Professional Horsemanom petrom Vaterlom je bila super i nadamo se, da čemo uskoro moči to i ponoviti 🙂

The event was broadcasted live, click here to see THE HAPPENING!

Prireditev se je prenašala v živo, kliknite tukaj za posnetke DOGAJANJA!

Priredba se je prenosila u živo, kliknite tu za snimke DOGAĐANJA!