Quote of the month: September|Misao mjeseca: Rujan|Misel meseca: september

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.
Trajnost, upornost i ustrajnost unatoč svim preprekama: to je to, što ističe snažnu osobnost od slabe.
Trajnost, stanovitnost in vztrajanje, vsem oviram navkljub: to je to, kar loči močno osebnost od šibke.
Chris Cox