Quote of the month – June|Misao mjeseca – Lipanj |Misel meseca – junij

Take care of all your memories…for you cannot relive them.
Čuvajte sva svoja sjećanja … jer jih ne možete ponovno proživjeti.
Hranite vse vaše lepe spomine.. ker jih ne morete zopet doživeti.
Bob Dylan